دندانپزشکی3 ویدیوهای من

عصب کشی چگونه انجام می شود؟

عصب کشی دندان یا درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی یا همان RCT از شایعترین درمان های دندانپزشکی می باشد .